Releasing Machine-Family - Escape To Mazatlan

Jobbet klart

Målet med min gymnasie utbildning är att bli snickare i stockholm. Nu går jag den sista termin på denna treåriga utbildning. Jag har precis kommit tillbaka till skolan efter åtta veckors praktik. Jag är väldigt glad och lättad över att veta att jag har jobbet klart. Sista veckan på praktiken så kallade chefen in mig till kontoret, han berättade att de var mycket nöjda med min arbetsinsatts och att de ville erbjuda mig en heltids anställning. Jag tackade genast ja, triv väldigt bra på det företaget.